May 17 2018

Att hitta rätt personal

I de flesta företag så är både ledning och de anställda de viktigaste komponenterna för att ett företag ska lyckas. Att rekrytera är inte det lättaste och man kan få gå igenom en hel del innan man hittar rätt person för jobbet.

Självklart så gäller det att företagsägare och ledningen med en VD i spetsen är de som styr företaget i den riktningen som man vill att det ska gå. Tillsättande av en VD kräver en hel del från företagets ägare och den styrelse som ska besluta om detta. Det är en viktig post i företaget och med rätt person som yttersta chef så gäller det att man hittar rätt. Med rätt VD och fantastiskt engagerade medarbetare så kan företaget uträtta storverk.

Att anställa övrig personal kanske inte alla gånger ställer lika höga krav som när en VD ska anställas. Dock så är det viktigt att man som företag hittar de som passar in och gör ett bra jobb. Det ska även fungera med övriga i arbetslaget och många gånger så är det ge och ta som gäller när man kommer som ny in i en organisation. Från båda håll faktiskt, de som arbetat länge bör ha överseende med att en ny person kommer in i gemenskapen.


May 8 2018

Hitta rätt lösningar för företaget

Det är viktigt att man som företaget hittar rätt lösningar då det gäller avtal, upphandlingar och annat. Företaget är inte gjord av pengar och vill spara in så mycket det går likaväl som alla andra. Det gäller att man skapar en budget som är relevant till den verksamhet man bedriver. Det gäller att räkna på inkomster och utgifter och förhoppningsvis i slutändan så kommer det en vinst till företaget.

Beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver så gäller det att hitta rätt leverantörer för den verksamhet som företaget har. BB Gruppen är en den du ska kontakta om ditt företag är i behov av lås. säkerhet, beslag och inredning till offentliga lokaler. Företaget täcker stora delar av landet och är en leverantör som både kan ge råd, projektering, installation av produkter och service av installerade produkter.

Att hitta rätta och relevanta lösningar för ert företag kan underlätta mycket i den dagliga verksamheten. Saker som avtal med leverantörer är en sak. Det finns också andra saker som elavtal, telefon och försäkringar som kan vara viktiga att titta över för att få ner kostnaderna på dessa. Ta för vana att med jämna mellanrum kontrollera om det går att skriva nya bättre avtal. Många bäckar små kan skapa bra förutsättningar för företaget.

Lycka till med att hitta bättre lösningar för ert företag och vi är övertyga om att ni kommer att lyckas och få ett bättre bokslut nästa gång.


May 4 2018

Hitta nya affärsmetoder

Som företag så gäller det att hela tiden vara beredd på förändring och hitta nya affärsmetoder för att nå de mål som man ställt. Många gånger så kanske man av bekvämlighet står kvar och stampar på samma ställe för att man inte vågar utmana och med detta bli framgångsrik.

Satsar man inget så finns inget att vinna. Som företagare så måste man vara lite av en gambler och ibland ge sig ut på tunn is för att se om den håller. Det kan vara nya marknader som man aldrig tittat på tidigare eller nya kunder som offentlig sektor. Att vara med i en upphandling kanske aldrig har slagit dig som företagare men det kan finnas mycket att vinna på att vara med och tävla om dessa uppdrag.

Ta er en funderare på ni vill stå vid sidan om och titta på när era konkurrenter springer om er i ytterfilen. Eller om ni vågar chansa och vara med i racet om nya kunder som betyder mer pengar in i företaget och som gör att företaget växer och blir mer framgångsrikt. Ta lite risker och ni ska se att det kan löna sig med dessa risktagningar.


Jan 29 2018

Att tänka på arbetsmiljön

Arbetsmiljö är något som påverkar alla, oavsett vilket yrke man har.  Detta är ett väldigt stort begrepp som omfattar inte bara den fysiska arbetsplatsen utan även de mentala välmåendet av de som vistas på arbetsplatsen och den sociala aspekten av att arbeta där.

När man sätter upp en arbetsplats bör den först och främst följa arbetsmiljölagen. Denna lag är allmänt formulerad för att passa in i alla sorters verksamheter, men detta betyder att det ofta ligger ett stort ansvar på arbetsgivare att ta reda på hur en sund och säker miljö kan åstadkommas på just sin arbetsplats.

Alla kan ju dock inte förväntas vara experter inom detta område och det kan därför behövas att man arbetar tillsammans med experter inom olika områden för att de till att arbetsmiljön följer lagarna och bestämmelserna som förväntas följas.

Arbetsmiljö är också ett kontinuerligt arbete då de flesta arbetsplatser genomgår förändringar över tiden. När förändringar introduceras är det viktigt att följa upp med anställda för att få deras perspektiv på arbetsmiljön. Om något inte är tillfredsställande av en eller annan anledning är det ju viktigt att gå till roten av problemet och se efter vad man kan göra för att höja stämningen igen.

Ett företag som kontinuerligt tänker på och arbetar med att förbättra sin arbetsmiljö är ett företag med nöjdare och mer produktiva medarbetare.


Dec 28 2017

Att kräva bra mätresultat

Inom industrin så är det viktigt att kräva bra mätresultat i olika situationer. Om det är ett producerande företag så vill man mäta hur mycket som produceras och om det går att effektiviseras på något sätt.

Man kan idag mäta det mesta, oavsett inom vilken bransch så mäter man tid och produktion. Inom andra branscher så kan det vara fråga om millimeterprecision som ska mätas. Det finns fantastiska företag som enbart arbetar med att ta fram verktyg för att mäta olika objekt. Det viktigaste av allt är att mätresultatet visar exakt och att man kan förlita sig på detta.

De verktygs som tas fram används för att kvalitetssäkra produktionslinjer och övervaka att allt fungerar som det ska vid olika processer. Det finns olika krav från olika företag och vissa har högre krav än vad andra har och därför är det bra att det finns en variation på dessa verktyg som mäter.

Kraven ökar hos företag med både kvalitetssäkring och kontroll över processer. Detta är viktiga delar inom vissa företag för att kunna producera idag. Att kunna hitta det verktyg för att kunna beräkna för att höja en produktionslinjes kvalité är viktigt då det kan bli stora kostnader om en produktionslinje stannat och inte producerar.

Det kan även vara att slutprodukten blir undermålig och kunden som köper produkten inte blir nöjd. Det måste tillverkas en ny produkt med högra standard och kostnaderna ökar. Mycket handlar i slutändan om ekonomi och att investera i i mätverktyg av olika slag är absolut en lönsam investering.

 

 

 


Aug 25 2017

Hur hanterar man uppsägningar?

Ett uppsägning är ett väldigt känslig tillfälle och det gäller att hantera det på rätt sätt. Detta kan vara väldigt betydelsefullt för personen som blir uppsagd och kräver att man är förberedd på allt som kan hända innan, under och efter en uppsägning.

Innan uppsägningen

När man står inför en uppsägning bör man kontakta sin arbetsgivarorganisation för att det ska hanteras rätt ur en rent arbetsrättsligt synvinkel. Man kan också vilja ta kontakt med Trygghetsrådet TRS för att få vägledning på hur man kan bättre förbereda sig.

Planera även för vad uppsägningen kommer att betyda för medarbetarna som blir kvar. Detta kan även innebära en stor omställning för dem och det är viktigt för dem att förstå varför uppsägningen skedde.

Under uppsägningen

Man bör ha klart och tydligt för sig vem det är som kommer att genom före uppsägningssamtalet och om det är någon annan som bör vara närvarande under denna. Till exempel personalansvarige eller någon i en liknande position.

Tänk på att detta händer personen som blir uppsagt och skifta inte fokus ifrån detta. Det är viktigt att lyssna på personen som blir drabbad av detta. Att förvänta sig specifika reaktioner är ofta ett misstag; istället bör man respektera vilken reaktion personen i fråga än har och bara låta dem komma.

Efter uppsägningen

En uppsägning är inte över bara för att personen som blivit uppsagt blivit informerad om detta. Till att börja med har ju många anställningsavtal vissa uppsägningstider angivna. Om man inte har detta i företaget gäller ju antingen kollektivavtalet eller LAS.

Vissa företag fortsätter ju också denna process med vad som kallas outplacement, vilket betyder att man hjälper personer som blir uppsagda att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Mer om detta kan man läsa på konsultföretaget Andersson & Dorsch.

Man måste se till att göra sig själv tillgänglig för frågor från medarbetare. Om uppsägningen har en väldigt stor inverkan på många kan det vara en bra idé att faktiskt samla alla på företaget och informera mer om situationen.


Aug 17 2017

Vikten av bra stämning på arbetsplatsen

Med tanke på hur stor del av våra liv vi tillbringar på vår arbetsplats är det chockerande hur ofta vi acceptera dålig stämning på denna. Vikten av bra stämning glöms ofta bort då man istället fokuserar på resultat och liknande i alltför stor utsträckning.

Men vad gör man då för att få bra stämning på arbetsplatsen? Det finns så klart många sätt men ett sätt kan vara att anordna en kick-off eller after work. Du och dina arbetskamrater får då umgås utanför arbetsplatsen och kan då lära känna varandra på ett djupare plan. Något som förhoppningsvis kommer leda till bättre samarbete när ni är tillbaka på jobbet.

En annan sak som är väldigt viktigt för stämningen är hur ledningen ser ut på arbetsplatsen. Att man har en VD eller liknande person som förstår arbetsplatsen utmaningar och styrkor men också ser sina anställda som individer är viktigt. Att personalen känner sig sedd är onekligen en av de viktigaste delarna för den som leder ett företag att jobba för.

Många gånger underskattar man betydelsen av god stämning och fokuserar enbart på resultat. Detta kan dock i förlängningen leda till att många känner sig ignorerade eller bara som en kugge i ett maskineri. Se därför till att anordna aktiviteter för de anställda då och då.


May 19 2017

Höj stämningen på företaget

Att ha ett företag innebär många utmaningar där en av de största är att hålla sina anställda nöjda. Speciellt om företaget har en tuff period kan det vara svårt, men ack så viktigt, att de anställda drar åt samma håll. 

Men vad finns det för verktyg för att lyckas med detta? Det ska vi titta närmare på nu.

Det viktigaste är att man känner att det är meningsfullt att gå till jobbet. Att känns sig värdefull och att man bidrar är en fantastisk känsla och något alla borde få uppleva på jobbet. Se därför till att uppmärksamma dina anställda och även ge de positiv feedback. Vi är ofta bra på att säga till om något blir fel men vi är sämre på att säga till även när saker går bra och blir gjorda.

Men vad kan man konkret göra för att förbättra stämningen på företaget? Ett alternativ kan vara att anordna en kick-off för de anställda. De får på så sätt en chans att lära känna varandra på ett mer personligt plan och gruppen blir mer sammansvetsad.

Ett annat alternativ är att boka en inspirationsföreläsare till ditt företag. Det kan vara ett bra sätt att bidra till en bra stämning på företaget och behöver inte vara så dyrt heller.

Att få till en bra stämning på företaget kan verka svårt. Men det viktigaste är att du gör någonting. Att bara låta dagarna gå där de anställda inte känner sig uppskattade är farligt och kan innebära att du tappar kompetent personal och stämningen på företaget blir allt sämre. Se därför till att börja jobba med dessa frågor redan nu.

 


May 15 2017

Leverera till offentlig sektor

Det är en sak att förhandla om att bli en leverantör till ett annat företag eller organisation, men när man har att göra med offentlig sektor blir det en helt annan situation. Reglerna i EU säger att offentlig sektor måste ge alla som vill en likvärdig chans att tävla om ett kontrakt och det betyder att man måste jobba med lite mer specifika metoder.

Allt börjar med ett förfrågningsunderlag. Detta är den annons den upphandlande myndigheten skickar ut. Dessa annonser går att hitta på en rad olika platser men för exempel kan man bland annat gå in på Offentliga upphandlingar. När man går igenom ett förfrågningsunderlag kan det vara en bra idé att titta på tidigare exempel av både förfrågningsunderlag och upphandlingar. Som offentligt material ska man alltid få kunna se dessa.

När man har all information man känner att man behöver är det dags att gå vidare till nästa steg: utforma ett anbud. Detta är det mest kritiska stadiet av processen och har inte utrymme för misstag. Här gäller det då att skriva hur man kan uppfylla förfrågningsunderlaget och till vilket pris. Så fort man lämnat in ett anbud kan man inte göra något annat än att vänta på svar om man fått kontraktet eller inte. Med tanke på vikten av detta och att man endast har en chans per upphandling att göra det rätt är det inte undra på att många företag väljer att ta en experter för detta. En firma som arbetar med att hjälpa andra företag med att skriva anbud är Magnus Josephson. På deras sajt kan man läsa mer om vad denna hjälp innebär.

Även om upphandlingar, förfrågningsunderlag och anbud allt är offentlig material kan man begära sekretess för vissa känsliga uppgifter så länge man kan ge rimliga krav varför dessa inte borde lämnas ut med alla andra uppgifter. Det finns dock inget krav på den upphandlande myndigheten att hemlighetshålla dessa uppgifter.


May 4 2017

Personal hälsa

Ett hälsosamt arbetsklimat kräver engagemang och samspel mellan chefer och anställda. Företag och organisationer måste lägga resurser på att personalen mår bra, därmed inte sagt att man som företagare kan ansvara för personalens övergripande livssituation. Men den psykosociala arbetsmiljön behöver alltid underhållas för att personalhälsan ska vara så optimal som möjligt för alla på företaget. Foretagshalsor.se har mycket bra information för dig som arbetsgivare och även för dig som är anställd, nedan följer några av dom parametrar som dom rekommenderar att man ser över när man arbetar med arbetsmiljöfrågor och personal hälsa.

  • Tekniska 
  • Fysiska 
  • Arbetsorganisatoriska  
  • Sociala   
  • Arbetets innehåll

En attraktiv metod som man med fördel använder sig av som arbetsgivare är att man ansöker om att Arbetsmiljöcertifiera sitt företag på arbetsmiljöverket.

I Sverige är det föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och/eller det europeiska kravdokumentet OHSAS 18001 som man ska uppfylla för att bli arbetsmiljöcertifierad. Mer om Arbetsmiljö frågor och annat kan du läsa på arbetsmiljöverkets hemsida.

Många kanske inte vet att arbetsgivaren har ett juridiskt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen, och bör därför iaktta försiktighet i sitt arbete när det gäller exempelvis omorganisationer eller andra förändringar som kan skada arbetsmiljön, eller skapa oönskade konflikter i arbetsgrupperna. Alla beslut som har en viss benägenhet att skapa missnöje bör riskbedömas och ha en gedigen genomförandeplan innan verkställande.

Källor: AV.se, Foretagshalsa.se