Agila arbetssätt

Att arbeta agilt är något som har blivit allt mer populärt och används idag för allt ifrån HR till så gott som hela teknikbranschen. Grunden till vad vi idag kallar agila arbetssätt kommer ifrån en utvecklingsmetod som kallades ”agile development” och utvecklades under 2001. Det hela lanserades tillsammans med ett manifest för hur man skulle arbeta som utvecklare och konsult.

Det hela handlade om att föra bort fokus från dokumentation, förhandlingar och verktyg för att istället skapa en arbetsmiljö som fokuserar på flexibilitet, produktivitet och kommunikation. Det är även i just utvecklings och konsultsammanhang som konceptet fortfarande har störst vikt.

agility i hundform

Användningen har dock blivit allt mer specifik och man kan nu gå utbildningar gällande hur man till exempel hanterar systemtester i agila miljöer. Just denna kunskapen ger ett mervärde för både de som redan arbetar agilt och behöver förbättra kvalitetsarbetet samt för de som vill göra in lärdomar från de agila arbetssätten in i sitt kvalitetsarbete.

Ytterligare indelningar

Uttrycket agila metoder har allt mer blivit ett uttryck som omfamnar en stor mängd andra tankesätt. Det alla har gemensamt är att de är just agila, lättrörliga. Exempel på dessa är Scrum som tar namnet från en handling inom sporten rugby och metodikerna från japansk managementteori. Ett annat exempel är XP eller Extrem Programmering som skapades Kent Beck under 90-talet. Beck var även en av de personer som var med och skrev det tidigare omnämnda manifestet för Agil systemutveckling i början av 2000-talet.