Bli bättre på att intervjua

När du ska anställa behöver du intervjua passande kandidater. Många företagare kör bara på och gör inga efterforskningar, sedan blir de förvånande när deras rekryterade medarbetare inte håller måtten eller passar för jobbet. Du behöver lära dig att intervjua personer för att bli bra på det!

Vad söker du?

Det börjar hos dig och företag. Vad söker du för typ av medarbetare? Är erfarenhet viktigt eller bara önskvärt? Ska personen arbeta i grupp eller sitta själv i ett kontorsrum och sköta sina arbetsuppgifter utan att någon tittar över axeln? Skriv upp vilka egenskaper och erfarenheter som krävs för att klara jobbet. Skapa sedan frågor som kan ge dig svaren på detta. Och låt gärna intervjuaren får prata mycket, du ställer bara ledande frågor för att få dina svar.

Förbjudna frågor

Det finns frågor du inte borde ställa på en arbetsintervju. Du ska inte fråga kvinnor om de är gravida eller planerar att skaffa barn, det kan anses vara könsdiskriminerade om du väljer att inte anställa personen på grund av detta. Du ska heller inte fråga om etnicitet, religion och könsidentifiering. Du kan fråga om funktionsnedsättningar endast i den mån att du behöver se om de klarar av jobbet. Man får inte diskriminera mot folk med funktionsnedsättningar men klarar de inte jobbet är det en annan sak.