Bra organisation ger bra upphandlingar

Att upphandlingar erbjuder riktigt bra förutsättningar för att tjäna stora pengar vet alla som håller på med det. Offentliga upphandlingar är dessutom rättvisa på det sätt att alla företag har samma möjlighet att lämna anbud, oavsett om de är stora eller små. Även ett helt nytt företag som ingen känner till har i teorin lika stor chans att vinna en upphandling som mer etablerade företag. För att upphandlingar ska bli lönsamma krävs det att företaget har välfungerande planering, organisation och arbetsmetoder.

Vad har ni att erbjuda på ert företag? Här kan det vara bra att ha koll på produkt- och tjänstutbudet och vad det kostar er att erbjuda dessa. Står ert anbud verkligen i proportion till era omkostnader? Om er produktdatabas och organisation är konkret så är det lättare för er som företag att inte förhasta er vid offentliga upphandlingar.

Ta in expertis utifrån

Oavsett vad ditt företag behöver hjälp med är det bra att använda sig av en upphandlingskonsult. Magnus Josephson är en konsultfirma med expertis inom upphandling och kan leda dig genom hela genomförandefasen. Konsultfirman har ett väldigt gott rykte i branschen och erbjuder även företagsinriktade utbildningar inom offentlig upphandling. På så sätt blir hela er organisation medveten om vad det är som gäller. Det är en investering ni gör för ert företag.

Lär dig vilka regler som gäller

Vid upphandlingar är det många regler du bör veta om. På Konkurrensverkets hemsida finns det utförlig information om vad du måste förhålla dig till. Till exempel innebär reglerna att grundläggande EU-rättsliga principer gäller.

Likabehandlingsprincipen

Principen är till för att alla leverantörer ska ha samma förutsättningar. Därför måste alla få samma information och även ha möjlighet att ta del av den vid samma tillfälle. Principen förbjuder även diskriminering på grund av exempelvis nationalitet och det är heller inte tillåtet att gynna lokala företag enbart baserat på det geografiska läget.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincip betyder att den upphandlande myndigheten måste ställa krav som är i proportion till det som upphandlas. Kraven måste därför vara rimliga och leda till att ett visst syfte uppnås.

Transparensprincipen

Denna princip innebär bland annat att förfrågningsunderlaget måste vara tydligt och innehålla alla krav som ställs. Den är liksom likabehandlingsprincipen till för att alla anbudsgivarna ska ha samma förutsättningar.