Företag

Vikten av bra stämning på arbetsplatsen

Vikten av bra stämning på arbetsplatsen

Med tanke på hur stor del av våra liv vi tillbringar på vår arbetsplats är det chockerande hur ofta vi acceptera dålig stämning på denna. Vikten av bra stämning glöms ofta bort då man istället fokuserar på resultat och liknande…

Höj stämningen på företaget

Höj stämningen på företaget

Att ha ett företag innebär många utmaningar där en av de största är att hålla sina anställda nöjda. Speciellt om företaget har en tuff period kan det vara svårt, men ack så viktigt, att de anställda drar åt samma håll. …

Leverera till offentlig sektor

Leverera till offentlig sektor

Det är en sak att förhandla om att bli en leverantör till ett annat företag eller organisation, men när man har att göra med offentlig sektor blir det en helt annan situation. Reglerna i EU säger att offentlig sektor måste…

Personal hälsa

Personal hälsa

Ett hälsosamt arbetsklimat kräver engagemang och samspel mellan chefer och anställda. Företag och organisationer måste lägga resurser på att personalen mår bra, därmed inte sagt att man som företagare kan ansvara för personalens övergripande livssituation. Men den psykosociala arbetsmiljön behöver alltid…

Hitta bra lösningar

Hitta bra lösningar

Som företagare så kanske man har fullt upp med att driva sitt företag, det kan vara svårt att sätta sig in i allt och det kanske känns besvärligt att hitta bra lösningar för sitt företag. För att företaget ska nå sin…

Förenkla – effektivisera

Förenkla – effektivisera

Driver du företag inser du snart att du kommer att ägna allt mindre tid åt företagets kärnverksamhet och allt mer tid åt administration. För att inte fastna i den fällan bör du se över dina rutiner med allt från posthantering…

Rekrytering av ny VD

Rekrytering av ny VD

Ibland är en firma tvungen att avsäga sin chef eller så har kanske den verkställande direktören sagt upp sig och man behöver hitta en som tar över. Det är verkligen inte alla dagar ett företag behöver en ny ledare och…

Med intresse för nya marknader

Med intresse för nya marknader

Marknader förändras både på små och stora sätt med tiden. Allt från konkurrens, tillgång och efterfrågan, ny teknologi och innovation kan driva marknader åt väldigt intressanta håll. Den som någonsin funnit sig etablerat på en marknad men fått ett ökat…

Olika arbetssätt

Olika arbetssätt

Det finns nästan lika många arbetssätt som det finns människor som utför arbeten. Att hitta en typ där man på ett effektivt och lönsamt sätt kan utföra given aktivitet är även berikande. Projektoriorienterade arbetssätt innebär oftast, ett sätt att arbeta…

Produktivitet på företaget

Produktivitet på företaget

När man talar om produktivitet vill man tänka sig att den är på 100 procent så länge man har all personal på plats och de är fullt friska. Tyvärr så är detta sällan de enda faktorerna för produktivitet. Det finns…