Tips

Hitta den bästa personalen

Hitta den bästa personalen

Som företag så är det viktigt när man ska anställa att hitta den bästa personalen. Var noga i ditt sökande och säker på vem det är som du är i behov av för ditt företag. Om du vet vilken typ…

Bra lösningar för företaget

Bra lösningar för företaget

Som företag så gäller det att hitta lösningar som passar bäst för det företag som bedrivs. Många gånger så kan det vara så att man blir en problemlösare första tiden man driver sitt företag. Det är svårt att få allt…

Ett passande företagsevent

Ett passande företagsevent

Vill företaget visa upp en ny produkt eller tjänster till nya och befintliga kunder så kan ett företagsevent vara något som kan passa för detta. Det kan också vara ett tillfälle att uppmuntra sina anställda för ett väl utfört arbete…

Hitta rätt lösningar för företaget

Hitta rätt lösningar för företaget

Det är viktigt att man som företaget hittar rätt lösningar då det gäller avtal, upphandlingar och annat. Företaget är inte gjord av pengar och vill spara in så mycket det går likaväl som alla andra. Det gäller att man skapar…

Att tänka på arbetsmiljön

Att tänka på arbetsmiljön

Arbetsmiljö är något som påverkar alla, oavsett vilket yrke man har.  Detta är ett väldigt stort begrepp som omfattar inte bara den fysiska arbetsplatsen utan även de mentala välmåendet av de som vistas på arbetsplatsen och den sociala aspekten av…

Att kräva bra mätresultat

Att kräva bra mätresultat

Inom industrin så är det viktigt att kräva bra mätresultat i olika situationer. Om det är ett producerande företag så vill man mäta hur mycket som produceras och om det går att effektiviseras på något sätt. Man kan idag mäta…

Hur hanterar man uppsägningar?

Hur hanterar man uppsägningar?

Ett uppsägning är ett väldigt känslig tillfälle och det gäller att hantera det på rätt sätt. Detta kan vara väldigt betydelsefullt för personen som blir uppsagd och kräver att man är förberedd på allt som kan hända innan, under och…

Leverera till offentlig sektor

Leverera till offentlig sektor

Det är en sak att förhandla om att bli en leverantör till ett annat företag eller organisation, men när man har att göra med offentlig sektor blir det en helt annan situation. Reglerna i EU säger att offentlig sektor måste…

Personal hälsa

Personal hälsa

Ett hälsosamt arbetsklimat kräver engagemang och samspel mellan chefer och anställda. Företag och organisationer måste lägga resurser på att personalen mår bra, därmed inte sagt att man som företagare kan ansvara för personalens övergripande livssituation. Men den psykosociala arbetsmiljön behöver alltid…