Tips

Att kräva bra mätresultat

Att kräva bra mätresultat

Inom industrin så är det viktigt att kräva bra mätresultat i olika situationer. Om det är ett producerande företag så vill man mäta hur mycket som produceras och om det går att effektiviseras på något sätt. Man kan idag mäta…

Hur hanterar man uppsägningar?

Hur hanterar man uppsägningar?

Ett uppsägning är ett väldigt känslig tillfälle och det gäller att hantera det på rätt sätt. Detta kan vara väldigt betydelsefullt för personen som blir uppsagd och kräver att man är förberedd på allt som kan hända innan, under och…

Leverera till offentlig sektor

Leverera till offentlig sektor

Det är en sak att förhandla om att bli en leverantör till ett annat företag eller organisation, men när man har att göra med offentlig sektor blir det en helt annan situation. Reglerna i EU säger att offentlig sektor måste…

Personal hälsa

Personal hälsa

Ett hälsosamt arbetsklimat kräver engagemang och samspel mellan chefer och anställda. Företag och organisationer måste lägga resurser på att personalen mår bra, därmed inte sagt att man som företagare kan ansvara för personalens övergripande livssituation. Men den psykosociala arbetsmiljön behöver alltid…

Hitta bra lösningar

Hitta bra lösningar

Som företagare så kanske man har fullt upp med att driva sitt företag, det kan vara svårt att sätta sig in i allt och det kanske känns besvärligt att hitta bra lösningar för sitt företag. För att företaget ska nå sin…

Förenkla – effektivisera

Förenkla – effektivisera

Driver du företag inser du snart att du kommer att ägna allt mindre tid åt företagets kärnverksamhet och allt mer tid åt administration. För att inte fastna i den fällan bör du se över dina rutiner med allt från posthantering…

Rekrytering av ny VD

Rekrytering av ny VD

Ibland är en firma tvungen att avsäga sin chef eller så har kanske den verkställande direktören sagt upp sig och man behöver hitta en som tar över. Det är verkligen inte alla dagar ett företag behöver en ny ledare och…

Med intresse för nya marknader

Med intresse för nya marknader

Marknader förändras både på små och stora sätt med tiden. Allt från konkurrens, tillgång och efterfrågan, ny teknologi och innovation kan driva marknader åt väldigt intressanta håll. Den som någonsin funnit sig etablerat på en marknad men fått ett ökat…

Produktivitet på företaget

Produktivitet på företaget

När man talar om produktivitet vill man tänka sig att den är på 100 procent så länge man har all personal på plats och de är fullt friska. Tyvärr så är detta sällan de enda faktorerna för produktivitet. Det finns…

Sänk kostnaderna

Sänk kostnaderna

För ett företag, oavsett om det är litet eller stort, stavas den allra viktigaste saken lönsamhet eftersom om ett företag inte är lönsamt kommer det förr eller senare att gå i konkurs och det vill man ju inte. För att…