Förbättringstavlor- en viktig del av arbetet

Även om robotiseringen har tagit ökad fart i produktionssystem runt om i världen kommer det ändå till slut att behövas människor som styr dem. En robot kommer inte att kunna utföra jobbet bättre än de instruktioner de får. Antalet människor i produktionen minskar ständigt men kraven på dem som blir kvar ökar i stället.

Konkurrensen i den producerande industrin är mycket hård och det gäller därför att utnyttja sina produktionsresurser på bästa sätt. Den viktigaste resursen är de människor som fattar de dagliga besluten på verkstadsgolvet och de gör sitt bästa arbete när de finner arbetet stimulerande. Ett sätt att uppnå detta är genom att använda sig så kallade förbättringstavlor.

Utgångspunkten för förbättringstavlorna är att det är hela arbetslaget som ska utveckla sin förmåga i enlighet med de principer som gäller för lean production. Detta illustreras genom en tvåsidig PDF-fil som man finner på Plan.se.

Av artikeln framgår att det är människan – och inte maskinen – som står i centrum för förbättringsarbetet. Satsningen sker också med utgångspunkten från laget och inte i första hand individen.

Det är några ledord som är viktiga.

  1. Mål. Högsta kvalitet till lägsta resursförbrukning.
  2. Maskinutnyttjande. Takt, flöde och dragande system
  3. Mänskliga resurserna. Bygga in kvalitetssäkring. Stoppa produktionen vid fel.
  4. Ett jämnt flöde med inbyggd standardisering.
  5. Ett lagarbete där det gäller att eliminera produktionsstörningar i görligaste mån.

Förbättringstavlan kompletteras med fördel med en mjukvara som sammanställer ovan nämnda information. Genom att använda Axxos TAK/OEE system får man ett hanterbart verktyg med vilket man hela tiden medarbetarna kan rapportera om kassationer, produktionsstopp, avrapportering av leveranser och så vidare. Systemet hindrar dubbelrapportering och ger tillbaka i form av nyckeltal, analyser och statistik. Det är ett komplement till alla andra informella rapportsystem med Post-It-lappar som man dagligen använder men samlar på ett föredömligt sätt ihop all information och ger värdefull feedback i förbättringsarbetet.