Förenkla – effektivisera

Driver du företag inser du snart att du kommer att ägna allt mindre tid åt företagets kärnverksamhet och allt mer tid åt administration. För att inte fastna i den fällan bör du se över dina rutiner med allt från posthantering till bokföring.

effective smart work_236144698

Administration

Att sköta sin bokföring själv kan vara en fördel så länge företaget inte är allt för stort eftersom det innebär att du som företagare har full kontroll över hela verksamheten men allt eftersom företaget växer tenderar det att bli allt mer tidskrävande och du riskerar att glömma saker eller att göra misstag. Börjar bokföringen ta allt för mycket tid i anspråk är det ofta bättre att anlita en redovisningsbyrå. Förutom att spara tid kan du också spara pengar genom att göra detta eftersom det troligen tar längre tid för dig än vad det gör för en redovisningsbyrå, tid du istället kan använda till det du är bra på.

Outsourca

Känner du att de administrativa uppgifterna i ditt företag tar allt för mycket tid i anspråk bör du gå igenom hur mycket tid du lägger på detta och se vad du istället kan outsourca för att kunna fokusera på företagets kärnverksamhet. Här finns stora besparingar att göra, framför allt inom löner och HR området..

Posthantering

Ett annat område som kan ta mycket tid i anspråk är posthantering. Detta är kanske inte något de flesta tänker på men posthantering handlar inte bara om att öppna brev, det handlar också om att du måste in till kontoret varje dag för att kolla posten, även om du kanske är ute på ett jobb långt där ifrån. Bättre då att hyra en postbox och få posten inskannad och skickad till dig digitalt. 

Fokusera

Genom att låta andra sköta så mycket som möjligt av ditt företags administration kommer du att få mer tid över till det du är bra på, företagets kärnverksamhet. Genom att ägna mer tid åt detta istället för åt administrativa uppgifter kommer du att kunna fakturera fler timmar och därmed tjäna mer pengar.