Hur hanterar man uppsägningar?

Ett uppsägning är ett väldigt känslig tillfälle och det gäller att hantera det på rätt sätt. Detta kan vara väldigt betydelsefullt för personen som blir uppsagd och kräver att man är förberedd på allt som kan hända innan, under och efter en uppsägning.

Innan uppsägningen

När man står inför en uppsägning bör man kontakta sin arbetsgivarorganisation för att det ska hanteras rätt ur en rent arbetsrättsligt synvinkel. Man kan också vilja ta kontakt med Trygghetsrådet TRS för att få vägledning på hur man kan bättre förbereda sig.

Planera även för vad uppsägningen kommer att betyda för medarbetarna som blir kvar. Detta kan även innebära en stor omställning för dem och det är viktigt för dem att förstå varför uppsägningen skedde.

Under uppsägningen

Man bör ha klart och tydligt för sig vem det är som kommer att genom före uppsägningssamtalet och om det är någon annan som bör vara närvarande under denna. Till exempel personalansvarige eller någon i en liknande position.

Tänk på att detta händer personen som blir uppsagt och skifta inte fokus ifrån detta. Det är viktigt att lyssna på personen som blir drabbad av detta. Att förvänta sig specifika reaktioner är ofta ett misstag; istället bör man respektera vilken reaktion personen i fråga än har och bara låta dem komma.

Efter uppsägningen

En uppsägning är inte över bara för att personen som blivit uppsagt blivit informerad om detta. Till att börja med har ju många anställningsavtal vissa uppsägningstider angivna. Om man inte har detta i företaget gäller ju antingen kollektivavtalet eller LAS.

Vissa företag fortsätter ju också denna process med vad som kallas outplacement, vilket betyder att man hjälper personer som blir uppsagda att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Mer om detta kan man läsa på konsultföretaget Andersson & Dorsch.

Man måste se till att göra sig själv tillgänglig för frågor från medarbetare. Om uppsägningen har en väldigt stor inverkan på många kan det vara en bra idé att faktiskt samla alla på företaget och informera mer om situationen.