När företaget går sämre

Tyvärr är inte allting en dans på rosor i företagsvärlden. Man kan ha ett bra år och sedan två väldigt dåliga år. vissa saker kan man styra över och vidta åtgärda för att förhindra, men mycket är också bara ren otur. 

1087977-stock-chart

 

En sak som kan förstöra ett företags ekonomi är stora förändringar i marknaden, så kallade omvärldsfaktorer. Detta kan leda till att varan som ni produceras inte efterfrågas längre. Era största kunder kan också hamna i problem och därmed inte kunna betala för varorna eller tjänsterna. Detta kan snabbt få ett företag att börja gå minus.

Marknaden är svår att tyda men man måste sätta sig in i sin bransch och se hur utvecklingen går. Då har man i alla fall en chans att förutse dåliga tider.

Börjar det går dåligt och ni vet inte varför måste man agera snabbt. Hyr gärna in en utomstående, och därmed objektiv, person som kan analysera företaget och ge en bedömning på vad problemet kan vara och vilka åtgärder som är lämpliga. Upprätta en likviditetsbudget så har ni översikt över om ni kan betala era skulder och hur länge.

Går företaget dåligt på grund av egna orsaker kan man styra upp det igen men beroende på problem kan det ta tid att komma upp på fötterna igen.

Om det inte går att åtgärda

Har företaget sjunkit för mycket är det dags att överge skeppet. Pumpa inte in en massa pengar i ett företag som har litet hopp att gå plus igen. Bättre då att likvidera det och gå vidare. Detta kan också ta lång tid, uppåt mot åtta månader, innan man ser någon utbetalning för företaget. Vill man slippa detta kan man kontakta företag som utför likvidationen åt en. Man får pengar direkt och slipper allt pappersarbete. Man kan lämna företaget bakom sig och göra nya satsningar med pengarna.