Öka intäkterna

För att ett företag ska kunna gå runt krävs det någon form av intäkter. Här kommer några tips på hur man på olika sätt kan öka ett företags intäkter.

Hitta nya kunder

Ett bra sätt på vilket man kan sälja mer och där igenom öka intäkterna är genom att hitta nya kunder. Några sätt att hitta nya kunder kan till exempel vara genom annonsering eller nätverkande på mässor och liknande.

Sälj mer till befintliga kunder

Ett annat alternativ för att öka intäkterna är givetvis att sälja mer till de kunder man redan har antingen genom att sälja mer rent volymmässigt eller genom att höja priset aningen, vilket oftast inte är något problem om man levererat på ett bra sätt tidigare.

Offentliga upphandlingar

Ett bra sätt att få in uppdrag och på så sätt öka intäkterna är genom att lämna anbud på offentliga upphandlingar, som alla företag kan delta i även om man är ny i branschen.

Öka utbudet

Ett annat sätt att öka intäkter är att öka det utbud man erbjuder sina kunder och det oavsett om det handlar om varor eller tjänster. På detta vis kan man kanske både sälja mer till befintliga kunder och kanske även attrahera nya.