Olika arbetssätt

Det finns nästan lika många arbetssätt som det finns människor som utför arbeten. Att hitta en typ där man på ett effektivt och lönsamt sätt kan utföra given aktivitet är även berikande.

Self publishing workflow

Projektoriorienterade arbetssätt innebär oftast, ett sätt att arbeta utifrån upplevelser på vägen. Projektmedarbetarna får genom utförda aktiviteter, erfarenheter som de kan lära utav och reflektera över. Resultatet blir kunskap inom kommunikation, samarbete och koordinering utav aktiviteter.

I en tidigare artikel avhandlades de agila arbetssätten som  i sammanfattad form innebär att vara flexibel, produktiv och även lägga fokus på kommunikation. På ren svenska innebär det alltså att du snabbt ska kunna anpassa arbetssättet vid förändringar. För att ta en liknelse kan vi likna vid en hund som går på en planka och när den tippar över anpassar sig hunden för att kunna fortsätta framåt över den. Ordet agil är nära besläktat med ordet agility, vilket är en hundsport där hundar ska ta sig genom en hinderbana.

Tvärsektoriellt arbetssätt används ofta inom kommunen.  Detta arbetssätt inkluderar olika kompetenser från många områden såväl internt som externt över olika sektorer. Detta är ett bra arbetssätt att kunna få utbyte av kunskap och bredda helhetsbilden utav betydelsen av olika frågor för att få en hållbar utveckling. Här gäller det att fundera vilka som ska medverka i processen för att få bästa möjliga utbyte av varandra och hur organisationen utav arbetet ska ske.