Bra lösningar för företaget

Bra lösningar för företaget

Som företag så gäller det att hitta lösningar som passar bäst för det företag som bedrivs. Många gånger så kan det vara så att man blir en problemlösare första tiden man driver sitt företag. Det är svårt att få allt…

Ett passande företagsevent

Ett passande företagsevent

Vill företaget visa upp en ny produkt eller tjänster till nya och befintliga kunder så kan ett företagsevent vara något som kan passa för detta. Det kan också vara ett tillfälle att uppmuntra sina anställda för ett väl utfört arbete…

Att hitta rätt personal

Att hitta rätt personal

I de flesta företag så är både ledning och de anställda de viktigaste komponenterna för att ett företag ska lyckas. Att rekrytera är inte det lättaste och man kan få gå igenom en hel del innan man hittar rätt person…

Hitta rätt lösningar för företaget

Hitta rätt lösningar för företaget

Det är viktigt att man som företaget hittar rätt lösningar då det gäller avtal, upphandlingar och annat. Företaget är inte gjord av pengar och vill spara in så mycket det går likaväl som alla andra. Det gäller att man skapar…

Hitta nya affärsmetoder

Hitta nya affärsmetoder

Som företag så gäller det att hela tiden vara beredd på förändring och hitta nya affärsmetoder för att nå de mål som man ställt. Många gånger så kanske man av bekvämlighet står kvar och stampar på samma ställe för att…

Att tänka på arbetsmiljön

Att tänka på arbetsmiljön

Arbetsmiljö är något som påverkar alla, oavsett vilket yrke man har.  Detta är ett väldigt stort begrepp som omfattar inte bara den fysiska arbetsplatsen utan även de mentala välmåendet av de som vistas på arbetsplatsen och den sociala aspekten av…

Att kräva bra mätresultat

Att kräva bra mätresultat

Inom industrin så är det viktigt att kräva bra mätresultat i olika situationer. Om det är ett producerande företag så vill man mäta hur mycket som produceras och om det går att effektiviseras på något sätt. Man kan idag mäta…

Hur hanterar man uppsägningar?

Hur hanterar man uppsägningar?

Ett uppsägning är ett väldigt känslig tillfälle och det gäller att hantera det på rätt sätt. Detta kan vara väldigt betydelsefullt för personen som blir uppsagd och kräver att man är förberedd på allt som kan hända innan, under och…

Vikten av bra stämning på arbetsplatsen

Vikten av bra stämning på arbetsplatsen

Med tanke på hur stor del av våra liv vi tillbringar på vår arbetsplats är det chockerande hur ofta vi acceptera dålig stämning på denna. Vikten av bra stämning glöms ofta bort då man istället fokuserar på resultat och liknande…