Personal hälsa

Ett hälsosamt arbetsklimat kräver engagemang och samspel mellan chefer och anställda. Företag och organisationer måste lägga resurser på att personalen mår bra, därmed inte sagt att man som företagare kan ansvara för personalens övergripande livssituation. Men den psykosociala arbetsmiljön behöver alltid underhållas för att personalhälsan ska vara så optimal som möjligt för alla på företaget. Foretagshalsor.se har mycket bra information för dig som arbetsgivare och även för dig som är anställd, nedan följer några av dom parametrar som dom rekommenderar att man ser över när man arbetar med arbetsmiljöfrågor och personal hälsa.

  • Tekniska 
  • Fysiska 
  • Arbetsorganisatoriska  
  • Sociala   
  • Arbetets innehåll

En attraktiv metod som man med fördel använder sig av som arbetsgivare är att man ansöker om att Arbetsmiljöcertifiera sitt företag på arbetsmiljöverket.

I Sverige är det föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och/eller det europeiska kravdokumentet OHSAS 18001 som man ska uppfylla för att bli arbetsmiljöcertifierad. Mer om Arbetsmiljö frågor och annat kan du läsa på arbetsmiljöverkets hemsida.

Många kanske inte vet att arbetsgivaren har ett juridiskt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen, och bör därför iaktta försiktighet i sitt arbete när det gäller exempelvis omorganisationer eller andra förändringar som kan skada arbetsmiljön, eller skapa oönskade konflikter i arbetsgrupperna. Alla beslut som har en viss benägenhet att skapa missnöje bör riskbedömas och ha en gedigen genomförandeplan innan verkställande.

Källor: AV.se, Foretagshalsa.se