Produktivitet på företaget

När man talar om produktivitet vill man tänka sig att den är på 100 procent så länge man har all personal på plats och de är fullt friska. Tyvärr så är detta sällan de enda faktorerna för produktivitet.

shutterstock_268397873

Det finns mycket man kan välja att titta på när man försöker förbättra produktiviteten på företaget, till att börja med kan det vara bra att undersöka medarbetares inverkan på varandras produktivitet. Detta är något man kan göra genom att utföra en medarbetarundersökning.

Arbetar man på en plats med maskineri är det även bra att se över produktiviteten för dessa. Det inkluderar inte bara hur snabbt och effektivt maskinen gör det den ska göra, utan även hur effektivt de som använder den arbetar samt hur många avvikelser som sker för varje maskin och månad eller vecka. Detta är något man sedan kan hålla reda på med hjälp av en förbättringstavla.

På kontorsplatser har man även funnit att själva kontorstypen kan påverka produktiviteten. Det finns flera olika typer att välja mellan och det som passar bäst kan vara mycket beroende på vilken typ av arbete som utförs på kontoret. Har man en arbetsplats där de anställda ofta måste kommunicera med varandra kan det vara bra att ha en kontorslandskap eller flexkontor. Behöver de anställda dock få kunna jobba i lugn or ro kan cellkontor istället leda till ökad produktivitet.