Rekrytering av ny VD

Ibland är en firma tvungen att avsäga sin chef eller så har kanske den verkställande direktören sagt upp sig och man behöver hitta en som tar över. Det är verkligen inte alla dagar ett företag behöver en ny ledare och när det sker är det inte något man beslutar över en natt.

ceo boss woman suit_144792691

Börja med att tillsammans sitta ner och fundera på om det verkligen behövs en ny VD eller om det finns andra alternativa lösningar? Ta tid till att fundera vad som behövs inom företaget och vilka egenskaper den nya VD:n skall ha. Hurudan person företaget söker beror på vilket typ av branch det är frågan om. Oavsett om det är frågan om att leda ett start-up företag eller ett gammalt företag, är det viktigaste att personen i fråga har affärsförmåga. När man påbörjar en rekrytering är det bra att först se runt inom firman efter en kandidat, innan man börjar leta på andra områden och i andra branscher. Det kan ibland även löna sig att tala med företagets kunder eftersom det kan finnas potentiala personer även bland dem.

Vid en VD-rekrytering kan det vara en god idé att vara i kontakt med en rekryteringsfirma, eftersom det är en svår situation man hamnat i och stora värden som står på spel. Det finns många av dem ute på fältet, både bra och mindre bra firmor, så det kan vara bra att anlita en rekryteringsfirma som har gott om kontakter när det gäller anställningar av högre uppsatta personer. När det gäller rekrytering av VD fungerar det sällan enbart med hjälp av annonsering.

Att dra igång en sökprocess brukar i allmänhet vara den bästa lösningen där en rekryteringsfirma kartlägger och identifierar lämpliga kandidater när det gäller personens erfarenheter och tidigare resultat i branschen. Det kan även vara en god idé att i ett tidigt skede prata om lönefrågor med den kandidat man är intresserad av. Ibland kan lönekraven vara helt orimliga, vilket kan betyda att en rekrytering måste avbrytas i ett sent skede och sedan måste hela rekryteringsprocessen startas om igen.