Skydda dig mot inbrott

Enligt Dagens Industri är småföretagare överrepresenterade som brottsoffer. Hälften av brotten mot småföretag består av inbrott och stölder. Det finns dock sätt att skydda sig mot denna typ av brottslighet och det enklaste sättet att skydda sig mot inbrott är att tänka som en brottsling. Det finns enkla saker du kan göra för att hålla tjuvar borta. Ett annat sätt är genom säkerhetsutrustning, klicka dig vidare för mer information här.

Att tänka som en brottsling

Tjuvar stjäl helst där det är enkelt att stjäla och inbrottstjuvar föredrar att bryta sig in i tomma lokaler i skydd av mörker. Installera timers och rörelsedetektorer som tänder lampor vid olika tider på dygnet och när någon närmar sig lokalen. Ljus skyddar mot inbrott då tjuvar vill kunna arbeta ostört. Samverka med dina grannar och turas om att patrullera på natten. Fler tips på vad du kan göra hittar du här.

Säkerhetsutrustning

Att tänka som en tjuv hjälper till viss del men inte fullt ut. Det måste också vara fysiskt svårt att ta sig in i din lokal om tjuvar skall avskräckas. Se över dina lås, äldre lås är ofta lättare att bryta upp än nya. Byt till bra, säkerhetsklassade lås på både dörrar och fönster. Installera larm och gärna en övervakningskamera. Bra lås och larm är inte billigt men det är en god investering.