Ung företagsamhet

Är du ung och har ett intresse för företagande och har planer på att starta upp någon typ av verksamhet så är organisationen Ung Företagsamhet något som kan hjälpa dig på traven.

Ung Företagsamhet är en organisation som är ideell och inte bunden till något och har som huvuduppgift att ge unga möjlighet att träna upp sig som företagare och entreprenörer. Tillsammans med skola försöker man tillsammans med näringslivet försöka få in entreprenörskapet i det system som skolan utgör. Det finns många driftiga och kreativa barn och ungdomar och det UF gör för dessa är att de får en möjlighet att öva och bli bättre rustade den dagen de beslutar att starta ett företag. De ger också unga en fantastisk kontakt med näringslivet för att få en inblick hur det är att driva företag.

Organisationen UF är till för skolan och finns i hela Sverige med 24 föreningar fördelat regionalt från söder till norr. Det finns många engagerade medarbetare som finns till hands för både elever och lärare, UF stöds av delar av Sveriges privata näringsliv, olika stiftelser och fonder samt offentliga medel.